Regionfest 12-13 oktober

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 oktober, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Regionfest

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERVÅLA

Fredag: Ungdomskväll
Från 18.00 Incheckning, gudstjänst, upptåg och fika. Bl a Niklas Björklund medverkar.
Övernattning

Lördag: Regionstämma
9:00 Region Mitts regionstämma börjar
10:00 Kaffe och smörgås för stämman och förtroenderådet
10:30 Förtroenderådet börjar (se särskild kallelse)
12:00 Grillunch ute för alla som vill, de som deltagit på förmiddagen och de som just då anländer.
13:00 Gudstjänst ”Ett i Kristus”, predikan Lasse Svensson, kyrkoledare. Barnmöte samtidigt under ledning av Anna Binning Sundberg Harbo.

Senare på eftermiddagen:
1) Seminarium med Pär Alfredsson: ”Fler i Kristus”
2) Samtal om kallelse med Linnea Lidskog och regionens pastorskandidater.
3) Samtal med bland annat Lasse Svensson om 3% mål och 50 nya församlingar.

17:00 Middag (detta måste man anmäla sig till. Anmäl dig här>>>)
19:00 Nattvardsgudstjänst med efterföljande fika för de som vill

Medverkar gör:
Lasse Svensson, Equmeniakyrkans kyrkoledare
Pär Alfredsson, Kyrkans nationella chef
Linnea Lidskog, Ansvarig för regionens pastors- och diakonkandidater,  som arbetar med medarbetarrekrytering i kyrkan.
P-O Byrskog, Region Mitts kyrkoledare
Sara Löfstedt, Församlingsutvecklare
Janne Marklund, Samordnare för migration och asyl
Niklas Björklund, Equmenia

Vilken fest! Varmt välkomna!

Här hittar du mer om Equmenia Mitts regionstämma.

Kostnad:
Att delta kostar inget. Mat kostar dock och för att det ska fungera så måste man anmäla sig. Anmäl dig här>>>
Ungdomskväll med övernattning (inkl kvällsfika, frukost och förmiddagsfika) 60 kr
Lunch (hamburgare plus dryck): 40kr
Regionfest: (em-kaffe och middag): 100kr
Specialpris ungdom (ungdomskväll plus en hamburgare plus regionfest): 150kr
Anmäl dig före 5/10 om du vill ha mat