Barn- och ungdomsaktiviteterna är igång

Välkomna alla barn och ungdomar

Minikören varannan onsdag 18.30 – 19.30 för dig i förskoleklass till årskurs 6

Tonårsbön onsdagar kl. 18 – ca 20 för dig i årskurs 7 och uppåt

Scout torsdagar kl. 18.30 – 20 för dig i årskurs 3 till 6

SMU i sporthallen fredagar kl. 19 – 20 för dig i förskoleklass till årskurs 6

SMU i sporthallen fredagar kl. 20 – 21 för dig i årskurs 7 och uppåt

Tonår fredagar kl. 20 – ca 24 för dig i årskurs 7 och uppåt

Mer information och kontaktpersoner finns under respektive grupp under rubriken barn – och ungdom