Vårens anpassade program

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Under våren anpassar vi vårt program till rådande virusspridningsrisk. På grund av detta kommer vi inte att ha några gudstjänster inomhus eftersom vi vill göra allt vi kan för att skydda våra medmänniskor för smittorisk. Varje söndag har vi därför en andakt utomhus. I takt med att värmen kommer åter kommer denna andakt att bli längre. Efter söndagens uteandakt promenerar de som vill (två och två med smittfritt avstånd mellan sig) och/eller fikar från egen fikakorg. Att vi väljer att inte servera kyrkfika som vanligt handlar också om omsorg om varandra, ingen ska riskera att smittas av porslin och/eller fikabröd som någon smittad tagit i.

Varje söndag publicerar vi också en videosänd andakt. Den nås via församlingens YouTube-konto. Följ denna länk för att komma till våra andakter Equmeniakyrkan Östervålas videoandakter

Utöver detta kommer kyrkan att vara öppen under några timmar på tisdagar, onsdagar och fredagar. Kom och prata med pastor Samuel Wångehag eller någon annan av församlingens medlemmar.

Vi har också bibelsamtal via telefonnätet på onsdagar. Ring upp : 0701940008, slå koden: 588361#

Församlingens gemensamma bönesamlingar fortsätter på tisdag förmiddag och kväll.

På tisdagskvällar träffas de som vill för Prat och Promenad. Gemensam samling, sedan promenad två och två på smittfritt avstånd. Gemensam avslutning.

För barn och ungdomar har vi scout, tonårsbön och tonårssamling varje vecka.