Information pga. covid-19

Uppdaterat 19 november

På grund av samhällsspridningen av covid-19 i vårt län och i landet behöver vi ändra våra planer för verksamheten. När Folkhäslomyndigheten ger andra rekommendationer än de nu gällande kan vi komma att fatta snabba beslut som rör vår verksamhet så håll utkik här och i kalendern för att hålla dig uppdaterad.

Församlingens styrelse har därför beslutat följande:

Från söndag 25 okt och framåt firar vi inga ”fysiska” gudstjänster i vår kyrka. I stället för ”fysisk” gudstjänst erbjuder vi Öppen kyrka på söndagar kl. 11- 12-30. Kyrkan är då öppen för egen andakt, bön, samtal och sång. Personal eller annan ansvarig kommer att finnas på plats för, om man vill, samtala och be tillsammans.

Söndag 1 advent erbjuder vi websänd gudstjänst (länk kommer)

Söndag andra och tredje advent kan du delta i gudstjänst via webben, då vi kommer att dela ”zoom-gudstjänst”.

Scoutverksamheten och idrotten i sporthallen är inställda under denna period.

Tonårsverksamheten (tonårsbön, konfirmationundervisning och tonårsbön), bedrivs digitalt via Zoom. Se Tonår i Östervåla på Facebook för uppdaterad information om tonårsarbetet. https://www.facebook.com/groups/145392435613559 Kontakta ungdomspastor Katrina Simonsson för mer information, 070-490 65 33

Bönesamlingar tisdagar kl 10 och 19 samt Prat och promenad tisdag kl. 18 fortsätter som planerat. Skulle det bli fler deltagare än 8 kommer de sist ankomna att få komma tillbaka en annan vecka.

Du kan delta i telefonandakter på onsdag kl. 18 – 18.30. Den här perioden läser vi från Lukasevangeliet, samtalar och ber. För att delta ringer du 070-194 00 08 och slår kod 588361#

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Samuel Wångehag

Pastor och församlingsföreståndare

070-797 04 05

samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu