Annandag jul 2020

Annandag jul (26/12) firar vi digital missionsgudstjänst. Det är en inspelad gudstjänst där Equmeniakyrkans missionär Gunilla Eliasson medverkar. Medverkar gör också pastor Samuel Wångehag och flera av församlingens medlemmar bidrar till den gemensamma sången.

Klicka på länken (den röda texten) Annandag jul för att se gudstjänsten. Gudstjänsten är tillgänglig från annandagens morgon.

För att ta del av våra tidigare inspelade gudstjänster/andakter följer du länken Våra inspelade andakter.

Vill du ha kontakt med församlingen, välkommen att kontakta

Samuel Wångehag, Pastor och församlingsföreståndare

070-797 04 05

samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu