Mitt Möts – att prata om tro

Under 2019 hade vi i Region Mitt flera samlingar under namnet Öppnare än vi tror. Vi ville uppmärksamma och samtala om att det ofta är öppnare än vi tror att prata om tro idag. Samlingarna blev uppskattade och några frågade efter fortsättning. Nu prövar vi att ta konceptet online, bara delvis för att vi har pandemin att ta hänsyn till. Vi hoppas att nå fler genom att ingen behöver resa för att vara med!

Det kommer att bli tre olika samlingar på tre olika dagar men varje dag kan du välja mellan eftermiddag eller kvällstid.

Samling 1: 28 jan kl 14 & kl 19 Tema Att ge tron vidare

Denna träff 28 jan (eftermiddag och kväll) handlar om att ge tron vidare. Katrina Simonsson, ungdomspastor i Östervåla, kommer att tala om evangelisation som relation, Per Knutsson, pastor i Rättvik delar sina erfarenheter och vi får ta del av ett utbildningsmaterial som heter just ”Att ge tron vidare”. Deltar gör också P-O Byrskog och Sara Löfstedt, region Mitt.

Samling 2: 10 feb kl 14 & kl 19 Tema Diakoni som en väg till tro

Denna träff 10 februari (eftermiddag eller kväll) handlar om hur diakoni kan vara en väg till att ge tron vidare. Diakonerna Gunilla Petersen (Alunda), Maria Byström (Sundsvall) och Kersti Wikström (Älvdalen) delar med sig av sina (olika) erfarenheter.  Deltar gör också P-O Byrskog och Sara Löfstedt, Region Mitt

Samling 3: 16 feb kl 14 & kl 19 Tema Livssamtal i grupp

Denna träff 16 februari (eftermiddag eller kväll) får vi olika tips och ideer hur samtalsgrupper kan leda framåt. Pelle Widman, pastor i Ockelbo berättar om att ha Alpha på nätet, vi får veta med om Roder och Tony Karsbo från Bilda delar med sig av sina bästa tips. Deltar gör också P-O Byrskog och Sara Löfstedt, Region Mitt

Du deltar genom att gå in på Zoomlänken:

https://us02web.zoom.us/j/86892180025

Meeting ID: 868 9218 0025

Varmt välkommen!

Källa: https://equmeniakyrkan.se/kalender/mitt-mots-oppnare-an-vi-tror-2/