Hösten 2021

Plötsligt händer det

Samhället och medborgarna har tillsammans tagit ansvar för att skydda varandra och begränsa spridningen av covid-19. 29/9 släpptes de sista restriktionerna för de av oss som är vaccinerade.

Equmeniakyrkan i Östervåla ser tillbaka om tiden med en skenande pandemi med både vemod och tacksamhet. Vemod över alla möten med människor vi inte kunde få, alla samlingar vi tvingades ställa in, all vilsenhet och oro. Stor tacksamhet över att vi fann vägar att ändå känna gemenskap med varandra och Gud! Till exempel alla zoom-samlingar, alla gudsnära gudstjänster utomhus i vår vackra park, alla kaffekorgar som bars till kyrkan söndag efter söndag, alla telefonandakter och alla samtalspromenader.

För Equmeniakyrkan i Östervålas del innebär de släppta restriktionerna att vi åter börjar fira gudstjänst inomhus, att vi dricker gemensamt kyrkkaffe och att vi bjuder in till olika samlingar för människor i livets alla skeden.

Nästan varje vecka bjuder vi dig till:

  • Bönesamlingar (tisdagar)
  • Prat och promenad (tisdagar)
  • Gemenskapsgrupper för barn och tonåringar (tisdagar)
  • Bibel och bön via telefon (onsdagar)
  • Träff Ljuspunkten (torsdagar)
  • Scout (torsdagar)
  • Idrott i sporthallen (fredagar)
  • Tonår (fredagar)
  • Gudstjänst (söndagar)

Varje vecka finns också enskilda samlingar och aktiviteter för just den veckan. Håll utkik på hemsidan och på församlingens sociala medier (Facebook och Instagram) för att se vad som kan passa dig. Du kan också kontakta pastor Samuel Wångehag, ungdomspastor Katrina Simonsson eller ungdomsledare Signe Jansson för mer information.

Välkommen till oss!