Advents- och jultid

Under advent och jul bjuder församlingen in till samlingar med fokus just på advent och jul.

Första advent kl. 11

Högtidlig gudstjänst med bland annat körsång under ledning av Elisabet Gustavsson

Andra advent kl. 15

Församlingens julmarknad med Minikörens luciatåg

Tredje advent kl. 11

Adventsgudstjänst med sång av Magdalena Eriksson. Församlingens pastor predikar live i Equmeniakyrkan men också på SVTs gudstjänst på tv

Lördag 17 december kl. 19

Julkonsert med Göran Öman och Johan Teodorsson som kapellmästare

Fjärde advent kl. 11

Adventsgudstjänst där barnen står i fokus. Tillsammans med bland annat Fredrik Gustavsson hjälper barnen till att ställa i ordning i julkrubban.

Annandag jul kl. 11

Missionsgudstjänst med bland annat damkör och insamling till Equmeniakyrkas mission i världen