Alpha våren 2023

På onsdag 1 mars kl 18:30 är du välkommen på en prova-på-kväll!

Vad är Alpha och hur fungerar det?

Alphakursen är öppen för alla intresserade i att upptäcka vad kristen tro handlar om. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet.

Alphakurser är baserad runt små grupper om cirka tio personer, ledda av en eller två värdar vars roll är att uppmuntra till samtal. Varje kväll inleds med en enkel måltid, sedan ett filmföredrag om ett särskilt ämne. Kursen är avgiftsfri, men ett frivilligt bidrag kan ges till matserveringen.

Vid frågor eller funderingar kontakta pastor Samuel Wångehag samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu eller telefon 070-797 04 05