Möteshelg 21-22 oktober

Kom med på bibelstudium och gudstjänster med Ingemar Helmner på lördag och söndag.

Helgen arrangeras tillsammans med Korskyrkan. På lördag håller vi till i Equmeniakyrkan även tillsammans med Mötesplatsen – frikyrkorna i Heby kommun och på söndag är vi Korskyrkan.