Good For You 27-29 oktober

Fredag kl 19 Gudstjänst
Talare är vår ungdomspastor Katrina Simonsson.

Lördag kl 18 Gudstjänst
Talare är Christian Lennartsson, pastor/evangelist som arbetar i Växtpool Jämtland, Equmeniakyrkans nya församling vid Storsjön.

Lördag kl 23 Lovsångskväll

Sördag kl 11Gudstjänst
Talare är Christian Lennartsson

Välkommen!