Bönedygn 27-28 januari

Tema: Guds Nåd är ny varje morgon

”Din nåd är dyrbar, O Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt”

Psaltaren 36:8

Förbönsdygn inför Gud för vår bygd och vårt land. Vi ber om fred i världen. Vi ber för Equmeniakyrkan och för enskilda människor och specifika böneämnen.