FÖRSAMLINGENS PROGRAM I CORONATIDER

Då Covid-19 epidemin fortsätter att spridas sätter det hela samhället under stark press och oro.

En stor ansvarsbörda vilar på de som ska fatta rätta beslut om olika verksamheter, samlingar och arrangemang. Kyrkorna är inte undantagna och nu har regeringen 27 mars på Folkhälsomyndighetens inrådan tagit ett beslut om att förbjuda samlingar över 50 personer vilket ger en väldigt tydlig signal.

Riktlinjer för våra samlingar

Uppdaterad 2020-03-27

 • Vi följer strikt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
 • Vi kommer endast till våra samlingar när vi är friska och helt fria från symptom
 • Vi använder sunt förnuft och är extra noga med vår handhygien
 • Vi placerar ut handsprit på flera olika platser i kyrkan
 • Vi håller avstånd till varandra och undviker att hälsa på varandra med händer eller kramar
 • Vi håller inga samlingar i mindre trängre rum exempelvis bönerummet
 • Behöver personer skjuts så fyller vi bilar inte till max utan möjliggöra att sitta med avstånd
 • Våra anställda ökar sin tillgänglighet för telefonsamtal för de som har behov
 • Varje samling ska börja med information om vad man ska tänka på kring hygien etc

Aktiviteter som tills vidare ställs in eller förändras

Uppdaterad 202-04-25

 • Gudstjänster  fortsätter på annonserade tider men hålls utomhus. Fika ur egen kaffekorg.
 • Bönesamlingar fortsätter att hållas men sker i Församlingssalen som möjliggör att deltagarna kan sitta mer utspritt
 • Öppen kyrkan tisdagar kl. 13- 15 och fredagar kl. 16-18.
 • Bibelsamtal med pastorn via telefon. Onsdagar kl. 18. Ring upp : 0701940008. Slå koden: 588361#
 • Tonårsbön kl. 18 på onsdagar. Ibland live och bland via webben.
 • Tonår har sina samlingar utomhus. Fredagar kl. 19 – ca 23
 • Prat och Promenad. Tisdagar kl. 18 – 19. Promenad två och två på smittfritt avstånd
 • Scout fortsätter som vanligt men är alltid utomhus
 • Andakter vid Tallgården och Kvarnängen är inställda tills vidare
 • Träff Ljuspunkten, Spela-sjung-gruppen och Petrusgruppen är inställda tills vidare
 • Alphakurser är inställd tills vidare
 • Tacokvällar är inställda tills vidare
 • Minikören är inställd terminen ut
 • Idrotten i sporthallen på fredagskvällarna är inställd terminen ut

På internet finns många möjligheter att vara med på samlingar och delta i bön. Här följer några länkar

 •  Kl 15:00 varje dag sänder Equmeniakyrkans regioner och avdelningar en andakt med samtal under rubriken ”vårt dagliga bröd” på Facebook och Instagram. Du kan även hitta dem i efterhand på Vårt dagliga bröd Equmeniakyrkan
 •  Vår egen Katrina Simonsson har ju en Youtube-kanal där man kan hitta filmer som uppmuntrar: Katrinas YouTube

Be tillsammans:

Hönö Missionsförsamling vill bjuda in alla som vill att be tillsammans med dem ”fem minuter fem i sju för fem områden”. Alltså 18:55 varje kväll ber vi för 1) vår värld 2) vårt land 3) regering och riksdag 4) vårdpersonalen och 5) vår kommun. Häng på!

Du kan också be tillsammans med hela Equmeniakyrkan i Bön i Coronavirustider, formulerad utifrån Jesaja 35

Gud, du som ger styrka åt  kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän.

Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också –  förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.

Amen.