Vårt dagliga bröd! Live-sända andakter från våra regioner.

Även om vi inte kan träffas på det sätt vi brukar har vi fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för andakt och bön. Varje dag kl. 15.00 sänder vi därför en eftermiddagsandakt från Equmeniakyrkans regioner och nationellt anställda på vår Facebooksida.

Vårt dagliga bröd - andakt varje eftermiddag

Kyrkan är ”en kropp med många delar” (1 Kor 12). Och kroppen behöver näring. Dessa små stunder av eftertanke på eftermiddagen får ge oss ny energi, kraft och mod. Välkommen att vara med!

Du kan titta på Facebooksidan och på klippen även om du inte har ett konto på Facebook.


Det är också många av våra församlingar som sänder live och publicerar inspelat material på Youtube, Facebook och webbsidor. På den här sidan tipsar vi om församlingar och spellistor där du kan hitta live-sändningar och inspelat material. Framför allt från våra församlingar men också från Equmeniakyrkan Sverige.