Barn- och ungdomsarbetet är igång

Äntligen är aktiviteter och samlingar för barn och ungdomar igång.

Vår ungdomssektion heter Equmenia och vi samarbetar med Harbo missionsförsamling i den sektionen.

I Östervåla erbjuder vi:

Onsdagar kl. 18 Tonårsbön (i Tärnsjö eller Östervåla, se annonsering i kalendern)

Torsdagar kl. 18.30 – 20 Scout

Scouterna träffas oftast utomhus. Det mesta av aktiviteterna sker i smågrupper – patruller.

Vi inriktar oss mot Åk 3 – 6.

Du som går på högstadiet och vill vara med på scout hänvisar vi till Harbo scoutkår (som också ingår i vår Equmeniasektion) https://www.facebook.com/groups/harboscout

Fredagar kl. 19 Valfri idrott i sporthallen ”SMU”, F – åk 6

Fredagar kl. 20 Valfri idrott i sporthallen ”SMU” åk 7 –

Fredagar kl. 20 – ca kl. 24 Tonår

Ibland börjar det i sporthallen, ibland på andra ställen.

Vi erbjuder skjuts för de som behöver

Mer information finns i gruppen Tonår i Östervåla på Facebook https://www.facebook.com/groups/145392435613559

Vi erbjuder också konfirmationsundervisning för ungdomar i åk 7 och 8. konfirmanderna träffas lite olika dagar och kvällar. För information kontakta ungdomspastor Katrina Simonsson 070-490 65 33

Har du frågor som rör någon av grupperna? Kontakta ungdomspastor Katrina Simonsson 070-490 65 33