Barn och ungdomar – vår framtid

Barn och ungdomar är dyrbara, inte bara i våra ögon utan också i Guds.

I Markus 10 kan vi läsa om hur Jesus bemöter barnen med orden ”Låt barnen komma till mig”. Detta stryker Markus tydligt under i sin originaltext, något han gör vid ett fåtal tillfällen när han vill att vi ska ta till oss det viktigaste i hans budskap. Att Jesus sa ”Låt barnen komma till mig” är alltså ett viktigt meddelande, inte bara på Jesu tid, utan även i vår tid idag.

Barn- och ungdomspastor Katrina Simonsson
Ungdomsledare Signe Jansson

Därför vill vi satsa på barn och ungdomar i Östervåla. Detta genom att välkomna vår nya ungdomsledare Signe Jansson i arbetet tillsammans med vår barn- och ungdomspastor Katrina Simonsson som fortsätter arbetet med både barn och ungdomar.

I höst välkomnar vi barn och ungdomar till:

  • Gemenskapsgrupper på tisdagar kl 18 för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet
  • Fyren alternativt familjegudstjänst varannan söndag
  • Scouter på torsdagkvällar kl. 18.30
  • Tonårskvällar varje fredag kl 20

Kontakta någon av de ansvariga för mer information.

Katrina Simonsson

Ungdomspastor

070-490 65 33

Signe Jansson

Ungdomsledare

072-701 95 99

Kersti Borgestig- Nilsson

Kårchef scouterna

073-842 88 16