Orgeln

Söndagen den 22 februari 1976 invigde Östervåla missionsförsamling*, under stor glädje, för första gången en helt ny kyrkorgel.

Dess föregångare hade invigts den 23 december 1951 och hade tidigare tjänstgjort i Östervåla kyrka. Överflytten kostade 23 745:- inköp inberäknat.
Församlingens första orgeln var ett orgelharmonium och inköptes redan 1889 för 225:-. Senare köptes ett större orgelharmonium som i sin tur ersattes 1934 med ett stort orgelharmonium med elektrisk fläkt omfattande två manualer och pedal.

Att införskaffa en helt ny kyrkorgel tog nästan 8 år att förverkliga. Den 10 mars 1968 uttalades i ett församlingsmöte att en ny orgel skall installeras. I oktober året innan hade bl.a. Svenska Missionsförbundets orgelråd rekommenderat församlingen att köpa ny orgel.

Under 1968 begärdes offerter, men först 1971, i maj månad, syntes orgelfrågan bli högprioriterad. 9 orgelfirmor tillfrågades och av dessa svarade 4 st med offerter. Den 26 maj 1972 skrivs kontrakt med orgelbyggare Robert Gustavsson, Härnösand. Gustavssons pris och utformning inklusive registerdisposition avgjorde valet.

Orgelns spelreglering liksom registerreglering är mekanisk och den har 16 stämmor/register fördelade på 8 st i huvudverk, 5 st i bröstverk och 3 st i pedal. Bröstverket har crescendosvällare.
Mads Kjersgaard har intonerat orgeln och ritat fasaden. Kantor Ingemar Nordin bördig från Östervåla var församlingens kontrollant när orgeln byggdes.
Orgelns fina klang och organisternas förkovran har betytt mycket för församlingens musikliv. Orgeln främsta uppgift har hittills varit att utveckla församlingens psalmsång. År 1994 och 2009 har orgeln stämts och justerats. När församlingen hösten 2010 firade 150 år fanns det en funktionellt och musikaliskt bra orgel i församlingens hägn.

Carl-Gunnar Johansson

Orgelns stämmor är:
Huvudverk C – g´´´
1. Principal 8´
2. Fugara 8´
3. Octava 4´
4. Nachthorn 4´
5. Nasat 2 2/3´
6. Octava 2´
7. Mixtur III – IV
8. Skalmeja 8´
Bröstverk C- g´´´
9. Gedacktflöjt 8´
10. Quintadena 4´
11. Spetsflöjt 2´
12. Tertian II
13. Superoctava 1
Pedal C – g´
14. Subbas 16´
15. Oktavbas 8´
16. Dulcian 16´

* Församlingen ändrade 2016 namn till Equmeniakyrkan Östervåla.