Ekumenisk höstkonferens

Publicerat 

Den 8 – 9 oktober arrangerar Kyrkorna i Söderhamn en ekumenisk höstkonferens. Temat för konferensen är Våga tro! Utmaning eller uppmaning. Pär Alfredsson, evangelist i Equmeniakyrkan, medverkar i konferensen.

Lö  8   18.00  Equmeniakyrkan Mohed.

Pär Alfredsson, Ola Söderqvist. Servering.

Lö  8   21.00  Equmeniakyrkan Mohed.

Ungdomssamling

Sö  9   11.00   Ekumenisk mässa i Ulrika Eleonora kyrka.

Pär Alfredsson, Lars Nilsson, kyrkokören m.fl.