Vår historia

Equmeniakyrkan Söderhamn (tidigare Söderhamns Missionsförsamling) är en del av Equmeniakyrkan, ett nytt samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Kort historik Equmeniakyrkans bildarsamfund, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, blev till under 1800-talet utifrån en längtan efter att Gud och den kristna tron skulle prägla hela livet. Söderhamns Missionsförsamling bildades 1877. Redan efter en månad beslöts att bygga ett bönhus i Rustkammarbacken. Bönhuset var klart för invigning vid midsommartiden samma år. Söderhamn är gammal väckelsebygd och den nybildade församlingen växte snabbt – 1880 hade församlingen 375 medlemmar.

1885 var det dags att flytta Norra bönhuset till Norrtullsgatan och 1911 gjordes en genomgripande renovering både in- och utvändigt. Den ståtliga byggnaden, som efter flytten kallades Norra Missionshuset, fick 1926 namnet Missionskyrkan.

Församlingen har genom alla år präglats av en bred och livlig verksamhet. Tidigt bildades en ungdomsförening, som så småningom fick namnet Svenska Missionskyrkans Unga (SMU) i Söderhamn, vars uppdrag är att ansvara för församlingens arbete med barn och unga.

Sången och musiken har haft och har stort utrymme i missionskyrkan med olika körer, grupper och solister. Det sociala engagemanget har alltid funnits med och redan 1919 anställdes den första församlingssystern.

Equmeniakyrkans historia Ända sedan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bildades i slutet av 1800-talet, har det funnits tankar och drömmar kring att enas och bli en gemenskap. Sedan dess har det gjorts flera försök att enas i ett gemensamt samfund, men först 2011 blev det verklighet då Equmeniakyrkan bildades efter att de tre ungdomsförbunden MKU, SBUF och SMU 2007 hade bildat ett gemensamt ungdomsförbund. Idag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela Sverige. I det nya gemensamma samfundet finns en mångfald av församlingar av olika karaktär och inriktning.
Efter bildandet av det nya samfundet blev det naturligt med några namnbyten. 2015 bytte Söderhamns Missionsförsamling namn till Equmeniakyrkan Söderhamn, och kyrkobyggnadens namn blev Equmeniakyrkan. Något senare bytte SMU i Söderhamn namn till Equmenia Söderhamn.