Equmenia Söderhamn

Prisma-efterlysning: Johan Kullsand i platsgruppen för Prisma 2019 undrar om någon av församlingarna i Söderhamnstrakten har något tält som skulle kunna hyras in till Prisma? Behovet är allt från 6x6m till tält för 800 personer, ett ganska brett spann alltså. Om du känner till om det finns något gammalt (men funktionsdugligt) tält liggande någonstans, eller vet någon man kan fråga, hör av dig! Likaså om du känner till något företag i Söderhamn eller åtminstone Hälsingland som kan tänkas hyra ut tält. Det behöver även hyras in en del golv och bänkar.

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 januari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmenia Söderhamn shared their post.
Någon i Hudik kanske?

Prisma-efterlysning: Johan Kullsand i platsgruppen för Prisma 2019 undrar om någon av församlingarna i Söderhamnstrakten har något tält som skulle kunna hyras in till Prisma? Behovet är allt från 6x6m till tält för 800 personer, ett ganska brett spann alltså. Om du känner till om det finns något gammalt (men funktionsdugligt) tält liggande någonstans, eller vet någon man kan fråga, hör av dig! Likaså om du känner till något företag i Söderhamn eller åtminstone Hälsingland som kan tänkas hyra ut tält. Det behöver även hyras in en del golv och bänkar.