Equmeniakyrkan Söderhamn

Publicerat 

Equmeniakyrkan Söderhamn shared a post.

Sveriges kristna råd har med oro sett på helgens upptrappning av våldet i Gaza och Israel. Vi vill därför dela en bön för fred och försoning mellan folken.

”En bön för fred och försoning för israeler, palestinier och alla folk” (ur bön av Rabbi Sam Feinsmith, översättning av Jakob Evertsson):

Medkänslans och förlåtelsens mästare, kosmiske mästare
Du som är fred – lär oss Dina vägar,
Visa oss den väg som bevarar livet.

Hjälp oss att helt och fullt återvända till Dig,
så att vi slutligen kan förstå att det inte finns
något hopp i ständigt eskalerande våld.

Ge råd och urskiljningsförmåga i våra ledares hjärtan,
och vägled dem på fredens stig,
så att de må välja en väg som främjar liv
till förmån för Din skapelse

Mitt i känslor av intensiv vrede, påminn oss alla
om att visa medkänsla.
För Du är den som helar de förkrossades hjärtan
och förbinder deras sår.

O Gud, skapa förutsättningar för helande för alla
mödrar som gråter över sina oskyldiga barn,
söner och döttrar som svepts bort i strömmar av hat
mellan Israels och Ismaels barn.

Visa dig själv helt och fullt, och bred ut över oss alla
Din freds skydd, och må ondskan försvinna
från jordens ansikte.
För du är förlåtelsens och medkänslans Mästare.
Välsignad vare du, Gud, fredens och försoningens
Mästare.