Equmeniakyrkan Söderhamn

Publicerat 


Nåderike Gud, alltings skapare,
Vi lyfter upp våra hjärtan i tacksamhet för all skönhet som omger oss.
Lär oss att förstå och att respektera allt som en helig och okränkbar gåva. Ge oss mod att göra allt vi kan för att rätta till all den skada vi åsamkat skapelsen genom vår konsumerism, girighet och vårdslöshet.
Led oss till en ekologisk omvändelse så att vi kan ge nästa generation en framtid full av hopp, rättvisa och en läkt jord.
Vi ber detta i Jesu namn. Amen.

Nåderike Gud, alltings skapare,
Vi lyfter upp våra hjärtan i tacksamhet för all skönhet som omger oss.
Lär oss att förstå och att respektera allt som en helig och okränkbar gåva. Ge oss mod att göra allt vi kan för att rätta till all den skada vi åsamkat skapelsen genom vår konsumerism, girighet och vårdslöshet.
Led oss till en ekologisk omvändelse så att vi kan ge nästa generation en framtid full av hopp, rättvisa och en läkt jord.
Vi ber detta i Jesu namn. Amen.