Equmeniakyrkan Söderhamn

Publicerat 


För de allra tidigaste kristna var det förmodligen helt otänkbart att föreställa sig kyrkan som en byggnad. Det tänkesättet, som i vår tid är så vanligt, skulle förmodligen ha varit helt ogenomträngligt för dem. Ungefär lika obegripligt som om du skulle kalla din make eller maka för ett fritidshus, din mor för en skyskrapa eller din bror för en villa!

För de allra tidigaste kristna var det förmodligen helt otänkbart att föreställa sig kyrkan som en byggnad. Det tänkesättet, som i vår tid är så vanligt, skulle förmodligen ha varit helt ogenomträngligt för dem. Ungefär lika obegripligt som om du skulle kalla din make eller maka för ett fritidshus, din mor för en skyskrapa eller din bror för en villa!