Equmeniakyrkan Söderhamn


Idag skulle vi under normala omständigheter ha firat en fantastisk regnbågsmässa för mångfald och allas lika värde i Equmeniakyrkan i år igen, i samarbete med Svenska kyrkan i Norrala-Trönö och Söderala-Mo pastorat. Av förklarliga skäl är det inte möjligt, men vi står orubbliga i vårt arbete för jämlikhet, öppenhet, helhetssyn och hoppfullhet, och vi längtar tills det blir möjligt att samlas igen. Tills dess, finns ni alla, färgglada regnbågsfår och vänner som vill följa den gode herden i våra böner, liksom alla ni som på ett eller annat vis mötts av stängda dörrar. Vi ropar ut för förändring. Våra dörrar förblir öppna, och vi ser fram emot att få rulla ut regnbågsmattan igen när det är säkert att göra det! 🎶 Gå ut och berätta om Guds existens, här och till jordens yttersta gräns… 🎶

Läs mer >>