Equmeniakyrkan Söderhamn

Lahkoe saemiej åålmegebiejjine önskar vi alla i Equmeniakyrkan Åarjelmïere-Söderhamn!

Vanligtvis har vi stor fest den anslutande söndagen till samernas dag, men så blir det ju inte av förklarliga skäl i år. Samtidigt låter vi givetvis inte ”en dag i Saepmies utkant” få gå helt obemärkt förbi heller, ens i pandemins tidevarv. Det får genomsyra vår Zoomgudstjänst på kyndelsmässodagen på några olika sätt.

Välkommen! Buerie båeteme!

Lahkoe saemiej åålmegebiejjine önskar vi alla i Equmeniakyrkan Åarjelmïere-Söderhamn!

Vanligtvis har vi stor fest den anslutande söndagen till samernas dag, men så blir det ju inte av förklarliga skäl i år. Samtidigt låter vi givetvis inte ”en dag i Saepmies utkant” få gå helt obemärkt förbi heller, ens i pandemins tidevarv. Det får genomsyra vår Zoomgudstjänst på kyndelsmässodagen på några olika sätt.

Välkommen! Buerie båeteme!

Läs mer >>