Equmeniakyrkan Söderhamn

En bön på samernas dag från Åarjelmïere-Söderhamn

Jupmele, mijjen Aehtjie,
Du som skapat allt,
andas liv i allt och ger glöd till allt och till alla,
vatten, eld, vind och jord,
sol, måne, himmel och norrsken,
människor och renar,
hjälp oss alla att se dig och vandra nära dig
på livets stig, led oss till helig mark,
gläntor, vida fjällvidder och vila för sargad själ.

Gud, med dig kan vi dela allt.
Vi bekänner vår delaktighet i världens splittring
och särskilt i samernas smärta och lidande.
och vi ber om din förlåtelse.

Vi tackar dig för urfolkens styrka, livskraftighet,
uthållighet och överlevnad,
ibland mot alla odds.
Vi sätter vårt hopp till dig, Gud,
Du som försonar hela världen med dig själv genom Kristus,
och har ställt oss alla i försoningens tjänst.
Ge oss mod att bygga en bättre framtid
här i Åarjelmïere, i hela Saepmie och i hela skapelsen.
Hjälp oss att respektera varandra och alla kulturer.
Hjälp oss att ta hand om land, vatten, djur och natur,
hjälp oss att hela skogens och fjällens sår.
Hjälp oss att dela med oss i rättvishet och rättfärdighet.
Blås förnyad livskraft in i varje same
och i alla de samiska språken genom din Ande,
Andas styrka i kampen, mod i rädslan och ovissheten,
uthållighet i minnena, och hopp inför framtiden.
Duedth mijjen jaahkoem, lissedh mijjen håahkoem
jih hööhkh mijjen eahtsedimmiem.
Aamen och amen.

En bön på samernas dag från Åarjelmïere-Söderhamn

Jupmele, mijjen Aehtjie,
Du som skapat allt,
andas liv i allt och ger glöd till allt och till alla,
vatten, eld, vind och jord,
sol, måne, himmel och norrsken,
människor och renar,
hjälp oss alla att se dig och vandra nära dig
på livets stig, led oss till helig mark,
gläntor, vida fjällvidder och vila för sargad själ.

Gud, med dig kan vi dela allt.
Vi bekänner vår delaktighet i världens splittring
och särskilt i samernas smärta och lidande.
och vi ber om din förlåtelse.

Vi tackar dig för urfolkens styrka, livskraftighet,
uthållighet och överlevnad,
ibland mot alla odds.
Vi sätter vårt hopp till dig, Gud,
Du som försonar hela världen med dig själv genom Kristus,
och har ställt oss alla i försoningens tjänst.
Ge oss mod att bygga en bättre framtid
här i Åarjelmïere, i hela Saepmie och i hela skapelsen.
Hjälp oss att respektera varandra och alla kulturer.
Hjälp oss att ta hand om land, vatten, djur och natur,
hjälp oss att hela skogens och fjällens sår.
Hjälp oss att dela med oss i rättvishet och rättfärdighet.
Blås förnyad livskraft in i varje same
och i alla de samiska språken genom din Ande,
Andas styrka i kampen, mod i rädslan och ovissheten,
uthållighet i minnena, och hopp inför framtiden.
Duedth mijjen jaahkoem, lissedh mijjen håahkoem
jih hööhkh mijjen eahtsedimmiem.
Aamen och amen.

Läs mer >>