Equmeniakyrkan Söderhamn

Nu på söndag/imorgon, den 4 söndagen i påsktiden då temat är ”Vägen till livet”, har vi två möjligheter att samlas till gudstjänst. Först kl. 11 via Zoom enligt instruktionerna i bilden. Och efteråt, från ca kl. 12.30 har vi sedan möjlighet att max 8 i taget få komma och ta emot nattvard och dela en kort utomhusnattvardsstund i kyrkans trädgård tillsammans. Vi avsätter ca 15 minuter per nattvardsandakt och gör flera separata ”pass” i den mån det behövs. Vänligen kom endast runt hörnet från Västra Parkgatan och inte från Norrtullsgatan och följ instruktionerna du får av en mötesvärd vid hörnet. Om du behöver vänta och köa ett slag gör du i så fall det – med avstånd och hänsyn till andra – längs V Parkg så blir du betjänad så fort vi kan. Vi löser det med stor omsorg om och hänsyn till varann med din hjälp. Välkommen!

Nu på söndag/imorgon, den 4 söndagen i påsktiden då temat är ”Vägen till livet”, har vi två möjligheter att samlas till gudstjänst. Först kl. 11 via Zoom enligt instruktionerna i bilden. Och efteråt, från ca kl. 12.30 har vi sedan möjlighet att max 8 i taget få komma och ta emot nattvard och dela en kort utomhusnattvardsstund i kyrkans trädgård tillsammans. Vi avsätter ca 15 minuter per nattvardsandakt och gör flera separata ”pass” i den mån det behövs. Vänligen kom endast runt hörnet från Västra Parkgatan och inte från Norrtullsgatan och följ instruktionerna du får av en mötesvärd vid hörnet. Om du behöver vänta och köa ett slag gör du i så fall det – med avstånd och hänsyn till andra – längs V Parkg så blir du betjänad så fort vi kan. Vi löser det med stor omsorg om och hänsyn till varann med din hjälp. Välkommen!

Läs mer >>