Be genom Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett av den moderna pilgrimens redskap på den stundtals svåraste av alla resor – resan inåt (och uppåt). Den är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation.

GUDSPÄRLAN

Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
och jag är din.

TYSTNADSPÄRLORNA

I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar;
här en strand vid nådens hav.

JAGPÄRLAN

Jag är en droppe
i Guds hav
som speglar himlen.

DOPPÄRLAN

I Guds kärlek vill jag vila,
veta att jag är önskad, älskad, sedd.
Övar mig i barnets tillit,
prövar höjd och djup och bredd.

ÖKENPÄRLAN

Rena mig
så blir jag ren,
hela mig så blir jag hel.

BEKYMMERSLÖSHETSPÄRLAN

Herren är min herde,
ingenting ska fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.

KÄRLEKSPÄRLORNA

Öppna mig nu
för kärlekens läkande kraft.
Gud låt mig vara
ett hjärta för någon.

HEMLIGHETSPÄRLORNA

Litet eller stort,
det jag lägger i din hand
är i tryggt förvar.

NATTENS PÄRLA

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig.

UPPSTÅNDELSEPÄRLAN

Varje andetag:
du i mig,
jag i dig.

AMEN.