Kommande offerdagar

Våren 2018

Offer för pastors- och diakonutbildningen. Söndagen den 11 mars kl. 11.00

Offer för Equmenia i Harbo och Östervåla. Söndagen den 15 april kl. 11.00

Offer för nationellt arbete. Söndagen den 22 april kl. 11.00

Församlingens offerdag. Söndagen den 20 maj kl. 11.00