Gudstjänster under sommaren

Våren blev väldigt speciell när vi gick över till att sända våra gudstjänster via Facebook. Vi fortsätter att sända våra gudstjänster på Facebook fram till mitten av augusti men nu går det också bra att komma till kyrkan och vara med i gudstjänsten på plats om man vill. Kyrkbänkarna är markerade med tejp för att visa på två meters-avståndet och vi använder endast varannan bänkrad. Om du kommer och besöker gudstjänsten kom då ihåg att tänka på din nästa. Håll avstånd. Om du har förkylningssymptom, stanna hemma. Följ markeringarna i kyrksalen! Detta för allas säkerhet. Välkommen till gudstjänst!