Mässa med Sjung på ditt språk

På söndag har vi mässa klockan 11.00 och då kommer vi att sjunga sånger som Jan Mattsson och Wissam Swed har skrivit tillsammans. Det är enklare sånger på framför allt svenska och arabiska, men vissa sånger finns även på andra språk.

Genom sången och musiken får vi föra samman våra kulturer och samtidigt lära oss varandras språk.