Samarbetet med Baptistkyrkan i sommar

30 juni till 28 juli har vi gudstjänster med Baptistförsamlingen i våra två kyrkor växelvis, se information vid respektive söndag.

Den 4 augusti till 1 september är vi tillsammans med Baptistförsamlingen i vår kyrka på grund av att reparationer utförs i Baptistkyrkan.