Tema: Internationell mission!

På söndag (14/3) har vi förmånen att ha Christer Daelander på besök. Han kommer predika i vår gudstjänst på temat
”Med livets bröd till jordens yttersta gräns” och ha en temasamling om Equmeniakyrkans internationella mission kl. 12:30 via zoom.
Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/81220700911

Christer arbetar i Equmeniakyrkan sedan 2014 som Samordnare för Afrika och är sedan 2020 deltidspensionär. Tidigare har han även haft ansvar för mänskliga rättigheter, varit Samordnare för Kyrka-samhället och EuroAsien, också inom Equmeniakyrkan, och varit internationell missionssekreterare för Svenska Baptistsamfundet. På 1980-talet jobbade han som missionär i Kongo-Kinshasa i det afrikanska samfundet CEBU. Under temasamlingen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor om Equmeniakyrkans internationella mission eller annat som känns intressant.

Välkommen med du också!