Uppdatering Covid-19

Igår efter gudstjänsten talade församlingens ordförande för gudstjänstdeltagarna om läget med Covid-19 och de rekommendationer som börjar gälla från 1 december.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ser att vi hjälps åt att hålla avstånd och tänka på det även i bänkarna. Det ska vara 1 meter mellan dig och de bredvid dig. Platserna i kyrkbänkarna är markerade och det är där vi sitter.

De allmänna råden gäller fortfarande:

  • Stanna hemma om du har symptom
  • Tvätta händerna noga, om du inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, använd handsprit (finns på flera platser i kyrkan)
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll avstånd