VÅR TRO

Equmeniakyrkan i Södertälje

är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till Gud. Framträdande drag i Equmeniakyrkans arv är betoningen av den personliga tron på Gud och Jesus Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande. Detta arv har sina historiska rötter i Metodistkyrkan i Sverige, i Svenska Baptistsamfundet och i Svenska Missionskyrkan.

Församlingen bedriver ett öppet arbete, vilket betyder att allt som görs och erbjuds är öppet för alla, inte bara för medlemmar.

Välkommen att höra av dig!

Medlemskap

För den kristna kyrkan är tron och dopet historiskt vägen in i församlingen. Den personliga bekännelsen till Jesus Kristus är människans svar på Guds inbjudan. Bekännelsen kan uttryckas på många sätt, och kan vara olika vid olika tider i livet. 

Församlingen vill vara en växtplats för var och en som söker Jesus Kristus för att växa i tro, lärjungaskap och gemenskap.

Välkommen som medlem är den som vill bekänner sin tro på Jesus Kristus. Om någon redan är medlem i annan församling är det möjligt att flytta sitt medlemskap till Equmeniakyrkan i Södertälje genom att begära flyttningsintyg från den församlingen där man nu har sitt medlemskap. Den som vill bli medlem anmäler detta till någon av församlingens pastorer.

Kyrkliga handlingar och tjänster

I församlingens gudstjänstliv och kyrkliga handlingar uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet. Där återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön, från livets början till dess slut. Alla kyrkliga handlingar kan ske offentligt eller enskilt, men utformas alltid som en kristen gudstjänst.

DOP

Församlingen praktiserar både dop på egen begäran och dop av barn, och döper i vatten till Kristus i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. För den som redan är döpt erbjuder vi ibland möjligheten till dopbekräftelse, enskilt eller i gudstjänst. Dopbekräftelsen är en påminnelse av dopets löften, ofta kombinerad med förbön med handpåläggning.

Dop på egen begäran

Den som vill bli döpt samtalar om detta med pastor i församlingen. Församlingen döper till gemenskap med Kristus och medlemskap i församlingen. 

Dop eller välsignelse av barn

Barn döps i församlingen på föräldrarnas begäran, buret av gemenskapens bekännelse. Det sker under bön och i förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom bekännelse om tro och medlemskap i församlingen.

Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas begäran. Det sker under bön och i förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom bekännelse om tro och dop, och medlemskap i församlingen.

NATTVARD

Församlingen erbjuder nattvardens gåvor till dem som söker gemenskap med Jesus Kristus. Nattvarden är inte bara till för medlemmar i kyrkan. Alla är välkomna att delta, barn förutsatt att deras föräldrar vill det. Pastor, diakon eller annan betrodd person, utsedd av församlingen, ansvarar för nattvarden.

KONFIRMATION

Församlingen välkomnar till konfirmation/kristendomsskola. Detta är en mötesplats mellan unga, församlingen och Gud. Mötesplatserna erbjuder tillfälle till fördjupning och reflektion om kristen tro och livsfrågor för dem som deltar men även för ledare, föräldrar, anhöriga och församling. I samband med avslutning ges tillfälle till samtal om personlig tro, dop och medlemskap.

VIGSEL

Som ett uttryck för att vi vill vara hela livets kyrka erbjuder församlingen möjlighet till vigselgudstjänst. Pastor ordinerad i Equmeniakyrkan har vigselbehörighet och kan förrätta vigsel med laga verkan. Vigseln föregås av samtal mellan de två som ska vigas och ansvarig pastor.

BEGRAVNING

När någon som står oss nära dör vill församlingen vara ett stöd genom att erbjuda hjälp med begravning. I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds händer. Församlingen erbjuder begravningsgudstjänst även för dem som inte är medlemmar i församlingen. Församlingen upplåter också lokaler för, och hjälper gärna till med Minnesstund efter begravningsgudstjänsten.

NÅGON ATT SAMTALA MED

Att samtala om livets väsentligheter är inte alltid självklart. Vem lyssnar? Ibland behöver vi någon utanför det egna sammanhanget och där kan vi som kyrka finnas på ett naturligt sätt.

Det är en del av det kristna uppdraget att lyssna och vägleda i bördan, sorgen och ovissheten. Därför vill vi erbjuda just det samtalet. Du behöver inte vara medlem i vår församling för att få hjälp. Samtalen är kostnadsfria och pågår under cirka en timma. Om behov finns kan flera samtal bokas.

Själavård är samtal som berör hela livet. Vägledning till hjälp att börja se och hantera situationer som är svåra.

Parsamtal är en möjlighet att komma tillsammans i ett förhållande och under vägledning lyssna på varandra i en neutral miljö utanför hemmet.

Andlig vägledning handlar om att hjälpa och fokusera på din tro i praktiken. Tips om hur litteratur, bibelläsning och bön kan vara goda redskap.

Bikt är en möjlighet att släppa det absolut innersta och finna försoning mellan dig själv och Gud. I bikten ingår konkret erkännande av oriktiga handlingar, mottagande av förlåtelse och en framtid med befrielse. Vi pastorer har tystnadsplikt och tystnadsrätt!