Världsböndagen 5/3 2021

Den 5 mars kl. 18:00 är vi med och firar världsböndagen!

Kvinnor i Vanuatu som är en övärld i Söderhavet har förberett programmet för årets världsböndag.
Människorna där är hårt drabbade av naturkatastrofer så temat är högst relevant för dem.

Temat för böndagen – ”Bygg på en stadig grund!” – är hämtad från Matt 7:24-27och handlar om att leva vist.
Texten utgår från Jesu undervisning om vikten att bygga livet på en stadig grund som kommer att bestå i livets olika prövningar.
Hela undervisningen i Matt 5–7 fokuserar på två saker, hör och handla eller lyssna och gör.

Kvinnorna i Vanuatu uppmanar oss att stå upp och bygga våra hus, våra nationer och vår värld på Jesu ord.
Allt vad du vill att människor ska göra för dig, det ska du också göra för dem (Matt 7:12).
Detta är vår fasta grund och vårt huvudbudskap.

Böndagskollekten går till utbildningsstipendier och projekt för kvinnor i utvecklingsländer i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer. Om du vill vara med och ge en gåva kan du göra det till Plusgiro 40 47 22–1 eller Swisha till 123 667 86 50! Tack för din gåva!

Om du vill veta mer om hur vi i Södertälje tänker kring världsböndagen så är du välkommen att trycka på videon nedan för att lyssna på ett samtal kring detta.

Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse.
År 2020 firades Världsböndagen på 79 språk i 100 länder.