Gudstjänsten

Församlingen ser att Gudstjänsten är viktig för att stärka och fördjupa relationen till Gud genom att:

  • Ha gudstjänster av varierande form och innehåll för olika målgrupper
  • Erbjuda möjlighet till fördjupning och diskussion om predikan efter gudstjänsten
  • Planera och kommunicera temat för kommande gudstjänster i förväg för att möjliggöra inbjudan av vänner