Samhällsengagemang & mission

Församlingen vill öka samhällsengagemanget och få ökad kontakt med utsatta personer i samhället. Vi vill bygga fler relationer, finnas till för vår omgivning och verka för att fler kommer till tro på Jesus genom att:

 • Bygga relationer och dialog med personer som idag inte har någon koppling till kyrkan 
  • Skapa intressedrivna aktiviteter där kontakter skapas genom gemensam hobby 
  • Anordna lägerverksamhet där man umgås i olika former på ett avkopplat sätt
  • Frimodigt berätta om vår tro och församlingsverksamhet
 • Utöka kontakten med samhället och finnas till för vår omgivning 
  • Skapa en samlingsplats för att knyta kontakter och erbjuda möjlighet till samtal 
  • Öka vår synlighet på orten och hjälpa medmänniskor med olika typer av frivilligarbete
 • Etablera vänortsförsamlingar utanför Sveriges gränser