Konfirmation 2020/ 2021

Konfirmander 2020-2021

Det har varit en fin konfirmandgrupp på 22 konfirman­der under året. Ungdomarna har varit mycket duktiga på att delta digitalt. Några samlingar och aktiviteter har också kunnat utföras fysiskt.

Konfirmandhögtiden blev också i år annorlunda pga pandemin. Konfirma­tionen hölls i Pingstkyrkan den 22/8 och var uppdelad på två grupper vid olika tidpunkter. Sju personer per familj kunde delta med hänsyn till maximerat deltagarantal. Båda samlingarna livesändes och går att se på vår YouTube kanal.

Konfirmanderna har träffats varje månad. Man har haft lektioner, samtal, aktiviteter, och bön mm. Man har talat om många olika äm­nen tex om Gud, döden, de kristna högtiderna, den helige ande, tro och tvivel mm.

Konfirmanderna kunde tyvärr inte åka på något läger på båten Shalom i år utan hade andra aktiviteter på Tre Björkar. Ledare från vår församling har varit Leslie Ron, Axel Svedberg, Camilla Taraboccia och Anna-Lena Möller.

Ett stort tack till både ledare och konfirmander!