Kyrkans tjänster – Tro och liv

Tjänster


Som kristen har du möjlighet att fira nattvard, döpa dig och bli medlem i en församling. Jesus bad sina lärjungar att de skulle göra alla folk till lärjungar, döpa dem och lära dem alla de bud Jesus hade lärt dem. Innan dopet erbjuder vi en möjlighet att få undervisning av församlingens pastor. Om du redan är döpt behöver du inte döpa om dig. Dopet är ett, och gäller oavsett om du döptes som barn eller vuxen.

Dopet

Dop


Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Dopet är en engångshandling som anger starten på det kristna livet. Tro och dop hör samman och är en process som kan se lite olika ut för den människa som söker sig närmare Jesus Kristus. Därför praktiserar vi både dop av barn och dop efter egen bekännelse. Skilda doptraditioner genom kyrkans historia representerar delaktighet i ett och samma dop. Eftersom dopet till sin karaktär är gränsöverskridande och leder till att alla döpta är ett i Kristus.

Välsignelse

Välsignelse


De föräldrar som vill låta sina barn ta ställning till dopet i medveten ålder- kan bära fram sina barn i Gudstjänsten till en välsignelseakt. Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i församlingen.

Nattvard

Nattvard


I nattvarden får vi ta emot Jesus Kristus i bröd och vin. Genom att dela brödet och vinet uttrycker vi också vår samhörighet med varandra. Nattvarden synliggör att vi, fast vi är många, är en kropp i Kristus. Vi delar den kommande världens liv med kristna i alla tider över hela världen.

Vi tror att Jesus Kristus är närvarande i brödet och vinet. Vi förstår inte hur, men vi får ta emot honom till syndernas förlåtelse, frälsning och förnyat uppdrag att älska och tjäna våra medmänniskor i vardagen.

Konfirmation

Konfa


Du som börjar 8:an (eller är äldre), är välkommen till konfirmationsläsning. Vi har sedan många år ett gemensamt konfirmandarbete med Pingstförsamlingen i Smålandsstenar. Vi läser över veckosluten och avslutar med 3-4 dagars läger t.ex. på Missionsbåten Shalom på Ostkusten, innan det är dags för konfirmation.

Vigsel

Bröllop


Äktenskapet karaktäriseras av kärlek och vilja att dela livet tillsammans, löften om trohet samt att bekräfta det för människor runt omkring. Vi tror att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud. Efter samtal med församlingens pastor sker vigseln i en vigselgudstjänst, vars form utgår från Equmeniakyrkans vigselordning och brudparets personliga önskemål.

Begravning

Begravning


Equmeniakyrkan vill vara ”Hela livets kyrka”. När en person dör påverkar det tillvaron. Sorgen och saknaden kan ta sig uttryck på många olika sätt och den tar olika lång tid att ta sig igenom. Under den här perioden är kyrkan en naturlig plats för att få tröst, stöd och hopp. 

Hos oss kan du få någon att prata med, någon att ställa de svåra frågorna till, om livet och döden. Du är också välkommen att hålla begravningsgudstjänsten i Equmeniakyrkan. Begravningen blir ofta en milstolpe. En möjlighet att ta farväl och säga tack. Vi har god kontakt med lokala begravningsentreprenörer och efter samråd erbjuder vi begravningsgudstjänst enligt Equmeniakyrkans ordning.