Mission

Kvinnor

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt via mission är kyrkans väsen.
”Kyrkan finns till genom mission precis som elden genom att brinna”
Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. 

Det internationella arbetet omfattar både diakonalt och kyrkligt arbete. Det diakonala arbetet handlar bland annat om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård. Det kyrkliga arbetet handlar om teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Nyhetsbrev från Equador

Vi har sedan april 2015 ”församlingens missionär” i Equador genom Gunilla Eliasson. Hon bor i Durán, en förstad till Guayaquil som är landets största stad med 3 milj människor. I Guayaquil driver tre av förbundskyrkans församlingar varsin skola. Gunilla arbetar som skolkurator på två av skolorna. Teodoro Kelly med c:a 480 elever och Telmo Marquina med c:a 220 elever. Hon har också arbetat med lärjungaskolan Apg29.

Mer information finns i hennes nyhetsbrev på kyrkans anslagstavla i foajén samt i vårt programblad kyrknytt.

Församlingens ansvar innebär bla:

  • Förbön
  • Information om arbetet
  • Hålla kontakt
  • Praktisk omsorg
  • Ekonomiskt ansvar för del av underhållet
Gunilla Eliasson

Kontaktuppgifter:
Gunilla Eliasson, Equmeniakyrkan,
Ciudadela Panorama, Conjunto C, Villa 11, Durán, Ecuador
Tel mobil: 00593-(0)969798795