Mission

Mission

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt via mission är kyrkans väsen.
”Kyrkan finns till genom mission precis som elden genom att brinna”
Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. 

Det internationella arbetet omfattar både diakonalt och kyrkligt arbete. Det diakonala arbetet handlar bland annat om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård. Det kyrkliga arbetet handlar om teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Gunilla och Pepé Eliasson


Vi har sedan april 2015 ”församlingens missionär” i Equador genom Gunilla Eliasson och hennes man Pepé. Ecuador – landet mitt på ekvatorn – ett land rikt på natur med djungel, höga berg, vulkaner och stränder. En natur med resurser som utvinns där intäkterna kommer få till del. Den sociala och ekonomiska ojämlikheten i landet är stor. Gunilla arbetar med lokala församlingar och projekt med fokus på själavård och relationer (bla föräldrar-barn, parrelation och våld i nära relationer).  Hon bor numera i provinshuvudstaden Ibarra, i provinsen Imbabura, i den norra delen av landet. Den ligger 80 km nordost om huvudstaden Quito. Ibarra ligger på 2 200 meters höjd över havet och har ca 140 000 invånare. Terrängen runt Ibarra är varierad. Den högsta punkten i närheten ligger 4 630 meter över havet. Trakten runt Ibarra består i huvudsak av gräsmarker. Årsmedeltemperaturen är +13 °C. (Årsmedeltemperaturen i Sverige är som jämförelse +3 °C.)

Gunilla fortsätter med samtal i de båda lokala församlingarna i Ibarra. I skolan Fransisco Aigaje är hon ungefär en gång/ vecka med fokus är psykosocialt stöd. Hon har också deltagit i projektet ”Vingar till Frihet” i Pedernales. De hade workshops på en skola i en utsatt by en bit utanför staden dit föräldrarna hade bjudits in. Det övergripande temat var våld riktat mot kvinnor och våld inom familjen och hur man istället kan behandla varandra på ett bra och sunt sätt. Gunilla arbetar också med lärjungaskolan Apg29.

Mer information finns i hennes nyhetsbrev på kyrkans anslagstavla i foajén Hennes nyhetsbrev finns också på Equmeniakyrkans hemsida under
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/ecuador

Församlingens ansvar innebär bla:

  • Förbön
  • Information om arbetet
  • Hålla kontakt
  • Praktisk omsorg
  • Ekonomiskt ansvar för del av underhållet
Gunilla Eliasson

Kontaktuppgifter:
Gunilla Eliasson, Equmeniakyrkan,
Tel mobil: 00593-(0)969798795
gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se