Församlingsledning

Församlingsledning

Styrelsearbetet handlar om livsinvestering och en vilja att göra skillnad. Vi är många som arbetar för att församling och ungdomsverksamhet ska fungera. En mycket stor del av församlingens verksamhet vilar på ideella krafter som församlingsmedlemmar och andra ställer till vår kyrkas förfogande. Tillsammans arbetar vi med att göra Jesus känd. 

Församlingen leds av styrelsen, utsedd av församlingen på årsmöte. Årsmötet och församlingsmötet är högsta beslutande organ. Styrelsen utser råd och arbetsutskott för särskilda uppgifter.

Styrelse

Ordföranden:

Per Haskel per.haskel@telia.com
Kjell Sture kjell@sturevagen.se

Övriga ledamöter:

Håkan Hulebo
Håkan Larsson
Lena Nydén
Anki Ottosson
Leslie Ron
Matts Svensson
Jenny Henningsson

Församlingens barn- och ungdomsarbete (equmenia) har eget beslutsansvar. Equmenia:s arbete leds av Ungdomsrådet och har eget årsmöte.