Pastorn

Leslie Ron

Jag heter Leslie Ron och är pastor och föreståndare i församlingen.
Jag finns till för samtal och vägledning i olika livssituationer.
Jag har tystnadsplikt och tystnadsrätt!
Om du vill samtala med mig, och kanske träffa mig, är du varmt välkommen att ta kontakt.

Du kan nå mig på mobiltel. 070-94 19 600 eller e-post leslie.ron@equmeniakyrkan.nu