Kyrknytt hösten 2021

Kyrknytt hösten 2021

Upptäcktsresan

Jag tror att vi alla, på något sätt, önskar förnyelse och nya utmaningar i våra liv. Vi vill gärna ge oss ut på en ”upptäcktsresa” och se vart den leder. Det kan handla om att börja på ett nytt jobb, börja på en ny utbildning eller träffa nya människor. Den kristna tron behöver också förnyas och hitta nya utmaningar utan att tappa själva grunden. Jag tror att en bra början till förnyelse handlar om att be Gud visa vägen…

En öppen famn

Berättelsen om den förlorade sonen är en berättelse vi kommer tillbaka till om och om igen. Vi har nyligen haft konfirmationshögtid med 22 fantastiska ungdomar. Om du har sett någon av video inspelningarna från konfirmationen vet du att konfirmandgrupperna bland annat drama­tiserade just denna liknelse. En berättelse med olika nyanser och perspektiv som kan lära oss många olika saker. Den visar oss en Gudsbild där Gud är den oändligt förlåtande föräldern som alltid står med öppna armar oavsett vad som händer i livet…

Läs mer och ladda ner församlingsbladet Kyrknytt hösten 2021 här.