Inspirerande möten med United Metodist Church

Publicerat 

Vi har mött människor som lever och tror att världen kan förvandlas.

Vi har nu har anlänt till Washington DC och kan summera de första två intensiva dagarna i New York. Där fick vi besöka i princip samtliga avdelningar på Metodistkyrkans (United Methodist Church) kontor.

IMG_2807_FN_460_
Lena Hilding Carlsson, Christian Alstedt, Sofia Camnerin, Lasse Svensson, Klas Johansson, Per Westblom, Johan Einarsson, Bertil Svensson

Vårt första möte blev med generalsekretariatet och avdelningen som arbetar med mission och evangelisation. Orden som mötte oss var John Wesleys (fritt översatt): ”Hela världen är min församling”, och precis det helhetsperspektivet har genomsyrat alla de möten vi hittills har fått vara med om. Här lever man och lär att personlig fromhet och socialt helhetstänkande hör ihop. ”Min personliga tro måste förvandlas till sociala relationer.”

Vi har samtalat om religionsdialog med avdelningen för ekumenik och religionsmöten – för ”fred handlar om liv och död – religionsdialog är nödvändigt i en värld med så många konflikter.” Religionsfrihet och migration är områden som berör detta och mycket annat.

I mötet med Metodistkyrkans kvinnoförbund fick vi veta att de just nu arbetar utifrån 4 prioriterade områden: ”Det finns 4 nyckelområden som vi behöver agera inom: trafficking, våld i nära relationer, migration och klimat.” Även här betonar med hur tro och liv hör ihop. I de olika områden man arbetar inom utgår man från en teologisk grund och i bibelläsning: ”Vi vill utbilda hjärta och hjärna”.

I möte med avdelningen som arbetar med gudstjänst och ledarskap (med mera) utmanades vi av frågan om hur våra gudstjänster och vår tillbedjan, svarar på migration och mångkultur i våra församlingar idag?

Mission var det samlande temat för dagarna i New York, för ”mission är kyrkans hjärtslag.” Vi utmanades till att lyssna in vad just din församlings hjärta slår för, i den kontext din församling finns i, vad slår hjärtat för där? För vi behöver alltid tala ”rätt” om Gud, alltså kontextuellt.

Så är det viktigt att alltid vara medveten om att även m det är det goda vi vill, i våra strävanden efter att förverkliga Guds kallelse, så kan vi skada andra – så hur kan vi hjälpa utan att skada? Wesley lär ha sagt ungefär som följer: ”Gör allt det goda du kan, gör ingen skada och förbli i kärlek till Gud.”

Andra dagen fick vi besöka Kyrkans centrum i FN. Därifrån fick vi med oss frågor de redan arbetar inom, som vi kan samverka i: Fred, klimaträttvisa och migration. Orden jag särskilt bär med mig efter dessa dagar är: ”Vi tror att världens tillstånd kan bli annorlunda, vi tror ju på uppståndelsen!”

Därefter har vi varit vid Metodistkyrkans kontor i Nashville. Vi mötte avdelningen för lärjungaskap och avdelningen för högre utbildning. Detta ska jag berätta mer om i nästa blogg. Men att få sitta på hela kyrkans böneplats ”Det övre rummet” (Upper Room) mellan två bilder av ”Övre rum” – Jesu sista måltid med sina lärjungar och då lärjungarna var inlåsta, rädda och Anden föll som tungor över deras huvuden – påminner om att det är Gud som är subjekt. Gud verkar genom tid och rum och ger människor kraft att gå ut och leva evangelium. Guds kärlek och nåd vill alla människors och hela skapelsens väl – upprättelse och gemenskap.

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare