18 ordinerade

Publicerat 

I dagens ordinationsgudstjänst som också avslutar kyrkokonferensen i Vårgårda ordinerades arton pastorer och diakoner till tjänst i våran kyrka. Vi tackar Gud för var och en av dem och ber om välsignelse för dem i deras arbete.