Sommarhälsning

Publicerat 

Nu har sommargrönskan och ljuset återkommit! Det betyder att vi har lite annan rytm i liv och arbete. Sommartid innebär semestertid, också för oss anställda i regionen. Kontoret i Skellefteå är obemannat från v.27 – 31. Om det gäller brådskande ärenden, skicka ett sms eller ring till Lena Bergström. Men låt allt som kan vänta få vänta!

Fjällkonfa pågår i Hemavan från den 18 juni, med avslutning den 9 juli. Var med i bön! Be också gärna för allt det som pågår i församlingar och föreningar sommartid. Vi är kyrka – tillsammans!

Lena Bergström, Regional kyrkoledare Equmeniakyrkan Region Nord