Vilken värld vill du leva i?

Publicerat 

Visby i början av juli. Kullerstensgatorna låter sig tålmodigt nötas av oräkneliga klackar och sandalsulor. I varje upptänkligt utrymme i varje tänkbar gränd bjuds in till samtal, seminarie, debatt. Politiska partier är på plats, de med riksdagsplats och fler därtill. Företag, organisationer, medier och nätverk minglar och arrangerar. Över 4200 programpunkter erbjuds.

Almedalsveckan kritiseras emellanåt för att vara ett överdrivet jippo för mycket pengar som lockar en skara redan övertygade, var och en om sitt. Men, många som brinner för, ber och vill att vi tillsammans ska förstå vilka frågor som är riktigt viktiga, ser i Almedalsveckan en stor möjlighet. I Almedalens Visby möts makthavare och aktivister, politiker och andra ideellt engagerade, företag, organisationer, ungdomsförbund och kyrkor. Det ges möjlighet till nära möten mellan fler än de få utvalda som får utrymme i media, vi får ställa våra egna frågor. När själv jag går runt till olika seminarier gör jag ju förstås ett urval och ser mest det jag själv är intresserad av. Men jag gläds åt att så många arrangörer i år tycker frågor är viktiga som också jag ser som angelägna: FNs hållbarhetsmål, klimatet, samverkan, psykisk ohälsa, integration, flyktingars situation. Jag imponeras av så många politikers engagemang och stora kompetens för ett bättre samhälle. Jag blir stolt över företrädare för kyrkor och ungdomsorganisationer, deras driv och kunnande.

Vilken värld vill du leva i?

Mitt i Visbys människomyller, på en av de vackraste kullerstensbranterna, står Vårdklockans kyrka. Året om bjuder hon och in till både insikt och utsikt. Denna vecka är ytterväggerna beklädda och rummen inne fyllda av just den specifika frågan: vilken värld vill du leva i? Equmeniakyrkan, Bilda och Diakonia vill detta valår bidra till att de frågor vi tror är viktiga finns med på samtalsagendan i vårt samhälle. Med ett kristet perspektiv handlar frågan inte om hur vi kan skapa en värld som är bra för framför allt mig själv – utan för medmänniskan, för skapelsen, för Guds skull, för oss alla tillsammans. Det vill vi att politiken ska handla om. ”Vilken värld vill du leva i” är temat för alla de samlingar vi ordnar under årets Almedalsvecka. Redan innan veckan är slut har så många spännande samtal förts att det är omöjligt att referera till dem alla. Men några spår som stannar kvar hos mig:

Vad driver oss att stå upp för de som lever i utsatthet när kraven på förtroendevalda är omänskligt höga? Vi samtalar om att vi har ett gemensamt ansvar att bidra till ett bättre samtalsklimat, med mindre hat och hårda ord. Om att våga träda fram som förebild även om man inte är felfri. Om att det blir en fara för demokratin om bara en viss typ av hårdhudade personligheter vill bli politiker. Om att kristen tro och samhällsengagemang hänger ihop, om att vi behöver profetisk diakoni.

Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? Vi talar om hur vi måste kunna både värna religions- och övertygelsefrihet – och se religionen och troende männikor som en resurs i samhället. Vi konstaterar att vi måste värna minoriteters rätt och möjligheter. Vi påminns om hur kort religionsfrihetens historia är i Sverige – och hur annorlunda det religiösa landskapet kommer se ut framöver.

Hur kan vi värna flyktingars rätt, både här i Sverige och i världen? När många är fullt upptagna att beskriva invandring som ett problem att hantera vill se till att fokus än mer får vara att nya svenskar är en möjlighet att ta vara på. När många fokuserar på hur Sverige och svenskheten ska klara sig, vill vi påminna och påminnas om att världen är större än Sverige och att vi också ett valår har ett ansvar för den större gemenskapen.

I Barnens tankesmedja ställer barn med Diakonias hjälp frågor till politiker om sådant som är verkligt viktigt. Barn-, ungdoms- och äldreminister Lena Hallengren kommer för att svara på plats, många andra får möjlighet att svara på mail och webb och i personliga möten.

I vårt program har vi också regelbundet andakter och gudstjänster och vi ges möjlighet att påminnas var vi kan hämta vår kraft.

Medan samtalen pågår i Vårdklockan får nazister tillstånd att stå med bokbord längre upp för gatan. Alldeles i närheten har RFSL/RFSU sina seminarielokaler. Bara vetskapen om att rasister kan komma att vara i närheten får ungdomsförbundet att lämna platsen, det blir alldeles för osäkert för dem att vara så nära det öppna hatet.  Hotet mot öppenhet och demokrati finns på riktigt också i vår närhet. Kultur- och demokratimininsters Alice Bah Kuhnkes ord från ett av våra seminarier ringer i mina öron: mer motstånd tidigare. Hälsningen har hon själv tagit emot av en polack som berättat att om han vetat hur snabbt samhällsutvecklingen skulle gå mot mindre öppenhet i hans land hade han gjort mer motstånd tidigare. Den hälsningen tog hon vidare till oss.  Gör mer motstånd tidigare när demokratin hotas.

Vilken värld vill du leva i? Frågan är angelägen och på allvar.

/Jenny Dobers