3 av 4 vill att barn ska få bättre möjligheter att stanna

Tre av fyra instämmer i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig språket ska ha en möjlighet att stanna.

Detta visar en ny rapport som Novus gjort kring migration. Rapporten heter Allmänheten om några migrationsrelaterade frågor. Syftet med undersökningen var att kartlägga allmänhetens inställning till några migrationsrelaterade frågor.