Adréenne lärde sig läsa

Publicerat 

img_1240-2_adreenne_720

Att lära sig läsa och skriva är nyckeln till utveckling och makt över det egna livet. Somliga får den chansen i barndomen, men i många av de länder där Equmeniakyrkan har samarbetskyrkor är stora andelar av befolkningen analfabeter. Den allra största delen av dem är kvinnor. Att inte kunna läsa och skriva bidrar till att de hålls kvar i maktlöshet och domineras av männen i både familjen och samhället.

I Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEBU (De förenade baptistkyrkornas samfund) har kyrkan arbetat med alfabetisering av vuxna i många år. Arbetet har vuxit och idag är det tusentals män och allra mest kvinnor som får chansen att lära sig läsa, skriva och räkna. Läseböckerna de använder handlar om deras hemmiljö och de lär sig samtidigt om jordbruk, hygien, demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt som de får lära sig läsa, skriva och räkna får de även livskunskap och kunskap om de rättigheter och möjligheter de har. Vid en av mina resor till Semendua i Kongo Kinshasa fick jag möjligheten att besöka flera läsklasser och träffade några av lärarna och eleverna. En av kvinnorna kom blygt fram till mig och gav mig det första brev som hon skrivit i sitt liv. Hon läste brevet för mig:

”Herr Daelander!

Jag är glad över att få skriva detta första brev med en hälsning från mig Adréenne. Jag gläder mig över den hjälp de vita ger oss så att vi får gå i alfabetiseringsklass. Titta – jag var som en blind och nu ser jag klart. Nu kan ingen längre lura mig. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag slutar med en hälsning från mig till dig.”

Undertecknat Adréenne. Semendua den 25 augusti.

Jag blev starkt berörd av detta förtroende från Adréenne. När jag möter människor som hon ger det mig kraft och inspiration att fortsätta arbeta för att människor skall få se ljuset – livsljuset både i tron på Jesus, men också i kunskap som förändrar deras livsförutsättningar så att de kan stå emot de som försöker utnyttja dem. Jesus säger till sina lärjungar: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, liv i överflöd” (Joh 10:10).

Christer Daelander
samordnare Afrika och mänskliga rättigheter, Equmeniakyrkan

Fler berättelser